Alle spelvormen

Alle mogelijke spelvormen uitgelegd (alfabetisch)

Alliance Stableford
Wordt gespeeld door teams met elk vier spelers. De teamleden spelen individueel Stableford, maar alleen de beste twee scores per hole van elk team worden genoteerd. De telling is gelijk als bij Stableford. Op elke hole worden de netto scores van de twee beste spelers genoteerd in Stableford en aantal slagen. Winnaar is het team met de grootste aantal Stablefordpunten.

Amerikaantje
Voor drie of vier personen. Er zijn per hole steeds zes punten te verdelen. De beste krijgt vier punten, de tweede twee punten. Bij gelijke score worden de punten verdeeld. De beste twee krijgen ieder drie punten. Zijn er twee die als tweede eindigen dan krijgen zij ieder één punt.

Chapman greensome
Vierbal, stableford (strokeplay kan ook) – Elke flight van deze wedstrijd bestaat uit twee teams van twee spelers elk. Beide spelers slaan op elke hole af. De tweede slag wordt ook door beide spelers geslagen, echter niet met hun eigen bal, maar met die van hun partner. Dit geldt ook ingeval A of B de eerste slag ‘out of bounds’ of ‘verloren’ heeft geslagen.
Vervolgens bepalen zij welke bal het beste ligt en waarmee de hole zal worden uitgespeeld. In het geval speler A de beste (tweede slag) heeft geslagen, slaat speler B de derde slag. En vervolgens spelen ze om beurten.
Voorbeeld:
Slag 1: speler A speelt zijn/haar bal en speler B speelt ook zijn/haar bal
Slag 2: speler A speelt de bal van speler B en speler B speelt de bal van A
Slag 3: de “beste bal” wordt gekozen; is de gekozen bal de oorspronkelijke bal van speler A (waarmee B de tweede slag heeft geslagen) dan speelt A deze bal Of is de gekozen bal de oorspronkelijke bal van speler B (waarmee A de tweede slag heeft geslagen) dan speelt B deze bal
Slag 4 en verder: om beurten met deze bal spelen tot er is uitgeholed.
Handicapverrekening:
Afhankelijk van Stableford of Strokeplay en van de keuze wedstrijdleiding (50%, 75%, e.d.)

Cross country
Een strokeplaywedstrijd die over een parcours kriskras over de baan gespeeld wordt. In plaats van de gebruikelijke 18 holesvolgorde.

Eclectic
Normaliter wordt dit over een van te voren vastgestelde reeks van strokeplay-wedstrijden gespeeld. Dan wordt telkens gekeken of de score per hole verbeterd is. De beste score wordt dan ingevuld. Aan het eind van de reeks wedstrijden tel je de beste scores van alle holes bij elkaar op. De beste is de winnaar van de reeks wedstrijden.

Four Ball Better Ball (FBBB)
Vierbal, stableford – Elke flight bestaat uit twee teams van elk twee personen, ieder speelt zijn eigen bal. Het gaat er om dat op elke hole de beste score van het tweetal wordt genoteerd. De scores van beide spelers van een team worden op de scorekaart genoteerd, onder A en B. Omcirkel dan de beste score (A of B) en noteer de bijbehorende stablefordpunten onder C. Spelers krijgen hun volle playing handicap mee.

Foursome
Vierbal – Dit is een wedstrijd waarbij twee spelers spelen tegen twee andere spelers, elke kant met één bal. Er kan zowel Matchplay, Strokeplay, Stableford of Tegen Par worden gespeeld.
Er wordt om beurten afgeslagen. Je spreekt vooraf af wie afslaat op de even holes (2, 4, 6, etc…) en wie afslaat op de oneven holes (1, 3, 5, etc….). In de baan en op de green slaan de teamleden om beurten. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
Handicapverrekening Strokeplay, Stableford en Tegen Par:
40 % van de hoogste playing handicap en 60 % van de laagste playing handicap bij elkaar optellen. Neem daar 75% van; dat is de gezamenlijke handicap.
Voorbeeld:
– speler A heeft playing handicap 20, 40% daarvan = 8
– speler B heeft playing handicap 10, 60% daarvan = 6
– samen is dat 14 slagen.
– vervolgens bereken je 75% van die 14 slagen = 10,5, afgerond naar 11. Spelers A en B hebben dus een gezamenlijke playing handicap van 11 slagen.
Handicapverrekening Matchplay:
50% verrekening van het verschil tussen de gezamenlijke handicaps.
Voorbeeld:
– speler A heeft playing handicap 20 en B heeft 10, samen is dat 30
– speler C heeft playing handicap 22 en D heeft 16, samen is dat 38
– het verschil is 8, bij 50% handicapverrekening krijgen C en D dus 4 slagen mee

Greensome
Vierbal Er kan zowel Matchplay, Strokeplay, Stableford of Tegen Par worden gespeeld – Dit is een wedstrijd van twee spelers tegen twee andere spelers. Elk team speelt met één bal, echter op elke hole slaan beide spelers met hun eigen bal af. Daarna kiezen de partners de bal die het gunstigst ligt, ze spelen daarmee om beurten verder de hole uit. De speler wiens bal niet gekozen wordt, neemt zijn bal op en doet de tweede slag. Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
Handicapverrekening:
Strokeplay, Stableford en Tegen Par: 40 % van de hoogste playing handicap en 60 % van de laagste playing handicap bij elkaar optellen. Neem daar 75% van; dat is de gezamenlijke handicap.
Voorbeeld:
– speler A heeft playing handicap 20, 40% daarvan = 8
– speler B heeft playing handicap 10, 60% daarvan = 6
– samen is dat 14 slagen.
– vervolgens bereken je 75% van die 14 slagen = 10,5, afgerond naar 11. Spelers A en B hebben dus een gezamenlijke playing handicap van 11 slagen.
Matchplay: 50% verrekening van het verschil tussen de gezamenlijke handicaps.
Voorbeeld:
– speler A heeft playing handicap 20 en B heeft 10, samen is dat 30
– speler C heeft playing handicap 22 en D heeft 16, samen is dat 38
– het verschil is 8, bij 50% handicapverrekening krijgen C en D dus 4 slagen mee

Matchplay
De speler geeft het volledige verschil in handicap aan slagen aan de speler met de hoogste EGA handicap. Bij foursome matchplay is dat de helft van het verschil van de som van de handicaps. Het maximum aan slagen dat gegeven kan worden is 18. Op de scorekaart staat vermeld op welke holes de slagen vallen (volgens de stroke-index). Elke hole levert een plus, min of nul op.

Scramble
Strokeplay – Op elke hole slaan alle spelers van een team af met hun eigen bal. Daarna kiezen de flightgenoten de bal die (in hun beleving) het gunstigst ligt. De plek waar de beste bal ligt, wordt gemarkeerd. De speler wiens (wier) bal werd gekozen, slaat een slag over.
De overige flightgenoten spelen vanaf die plaats hun tweede bal. Zo gaat het ook bij een eventuele derde, vierde of vijfde slag. Op de green plaatsen de overige spelers hun bal binnen 10 cm vanaf de gemarkeerde plek en proberen in een keer uit te holen. Slagen zij geen van allen daarin, dan moet de speler van wie de bal was gekozen vanaf de gemarkeerde plaats uitholen. Tel het aantal slagen op. Er wordt uitgegaan van de gezamenlijke handicap, zoals is vermeld op de scorekaart.
Facultatief: van elke speler in een flight dient minstens twee keer de afslag als beste bal te worden aangemerkt (ook als de anderen beter hebben afgeslagen).

Scramble-à-Deux
Vierbal, strokeplay of stableford (naar keuze van de organisatoren) – Als Scramble (zie hierboven). Bij deze variant bestaat een flight uit twee teams van twee personen. De twee spelers kiezen bij elke slag welke van de twee ballen het beste ligt, waarna beide teamgenoten vanaf die plek doorspelen.

Stableford
De meest gebruikte spelvorm. Per hole krijgt de speler punten, rekening houdend met het aantal handicapslagen.

Strokeplay
Per hole wordt het aantal slagen geteld. Na 18 holes noteert de speler een (bruto) totaalscore. Trek er de playing handicap af voor de nettoscore.

Tegen Par
Strokeplay – Een wedstrijdvorm waarbij je met je netto score tegen de par van de baan speelt. Een netto score op een hole is het aantal slagen die je op een hole behaalt, verminderd met het aantal slagen die je volgens je handicap op die hole meekrijgt.
Voorbeeld:
Je speelt een par 4 met 5 slagen. Op die hole krijg je volgens je handicap twee slagen mee. De netto score is dus: 5 – 2 = 3. Je hebt dus beter gespeeld dan de par van de baan en kunt een + (plusje) noteren. Maak je een ‘netto 4’, dan noteer je een 0. Bij een hogere netto score noteer je een – (min). Kun je geen 0 meer noteren, dan moet je de bal opnemen. Naast de plussen, nullen of minnen noteer je ook het aantal behaalde slagen op de scorekaart.

Texas Scramble
Strokeplay – Als Scramble (zie hierboven). Het verschil met een gewone scramble is dat alle flightgenoten steeds mogen spelen. Degene wiens (wier) bal als beste wordt aangemerkt mag dus ook, net als de anderen, vanaf de plek waar de beste bal ligt de volgende slag slaan.

Touwwedstrijd
Iedere speler of elk team krijgt een stuk touw dat in meters zo lang is als de playing handicap. De bal mag steeds verplaatst worden volgens de lengte van het touw, zonder dat het slagen kost.

Vlaggenwedstrijd
Een strokeplaywedstrijd waarbij iedere speler of ieder team een aantal slagen krijgt toegewezen, gelijk aan de handicap. Waar de laatst toegewezen slag eindigt, plaats je toegewezen, gelijk aan de handicap. Waar de laatst toegewezen slag eindigt, plaats je een vlag. De winnaar is de speler of het team dat de vlag het verst weet te plaatsen. Bij deze spelvorm is het mogelijk dat er minder of meer dan 18 holes worden gespeeld.

Vossenjacht
Een par-wedstrijd waarbij één speler als eerste start en de vos is. De rest van het veld speelt tegen hem of haar en ieder noteert na elke hole de bruto score. In het clubhuis worden de scores van de vos bekendgemaakt waarna de spelers per hole uitrekenen hoe zij tegen de vos hebben gescoord (+, 0 of -). Eventueel kan de vos zijn/haar score op elke hole ook achterlaten in een envelopje dat bevestigd is aan de vlag. In dat geval bepalen de spelers direct na elke hole hun score tegen de vos.

Scroll naar boven